Kontakt


Pisemnie na adres:

REXO Radosław Gałuszka
ul. Grażyńskiego 40
43-300 Bielsko-Biała
(z dopiskiem Banumi.pl)

NIP: 937-25-68-612


Za pomocą poczty elektronicznej:

bok@rexo.com.pl